Jímky

Jímku si představte jako uzavřenou plastovou nádrž opatřenou pouze přítokem. Odtokem nedisponuje a všechny nečistoty se v ní hromadí. Do jímky můžete odvádět odpadní vody z celé domácnosti, ale musíte ji nechávat pravidelně vyvážet. Pro snadnou kontrolu je jímka opatřena revizním komínem, který je zakončen uzamykatelným poklopem.

Možné varianty jímek:

Jímky samonosné (obsypete zeminou)
Jímky k obetonování (vhodné při vyšším statickém zatížení, poblíž cest, ve svahu nebo ve skalnatém podloží)
Jímky dvouplášťové (využijete při výskytu spodní vody nebo při nestabilním podloží, např. do jílovité či písčité půdy)

Tvar jímek:

  • kulaté
  • hranaté

Jímka je vyrobena z kvalitního polypropylenu. Ten ovšem s klesajícími venkovními teplotami křehne, a z toho důvodu nedoporučujeme s jímkou manipulaci při teplotě 5 °C a nižší.

1 2 3 10