Pískové filtry

Zemní pískové filtry

Zemní pískový filtr slouží k dočištění splaškových odpadních vod z rodinných domů nebo rekreačních objektů. Podzemní nádrž s rozvodovým potrubím je napojená za tříkomorový septik. Ten slouží jako první stupeň přečištění a pískový filtr jako druhý stupeň. Voda z tohoto filtru dosahuje přečištění až 97 %.

Výhodou filtru jsou téměř nulové náklady na jeho chod a údržbu. Voda ze septiku natéká do rozvodového potrubí a protéká vrstvou písku, na které se vytvoří mikrobiální vrstva. Vyčištěná voda dále odtéká sběrným potrubím. Odfiltrovanou vodu lze odvádět do vodoteče nebo ji použít na zalévání zahrady v kombinaci s nádrží/jímkou/na vodu.

Montáž je jednoduchá. Pískový filtr se osazuje do jámy na betonovou desku o tloušťce 15 cm. Po usazení filtr připojíme. Zemní pískový filtr se zvenčí obsype zeminou a zároveň se plní náplní (písek a štěrk). Následně se filtr zakryje geotextilií a zasype zeminou (viz. montážní návod).

Příslušenství pískového filtru:

  •  plastová samonosná nádrž (materiál polypropylen)
  • rozvodové potrubí
  • kontrolní šachta (komín)
  • odvětrávací šachta (komín)
  • rozdělovací T – profil (2 ks)
  • nátok a odtok

Výhody zemních filtrů:
•    jsou vhodné i pro přerušovaný provoz (rekreační objekty, chaty, chalupy)
•    minimální nároky na obsluhu a údržbu
•    dlouhá životnost
•    jednoduchá instalace
•    nízká pořizovací cena a nulové provozní náklady (oproti čističkám odpadních vod)
•    vysoká účinnost čištění (až 97 %)

POZOR!

Pískový filtr se nepoužívá v lokalitě se spodní vodou
Dodávka neobsahuje písek a štěrk jako náplň filtru.

Vzhledem k tomu, že materiál (polypropylen), ze kterého je nádrž vyrobena, s klesající teplotou křehne, nedoporučujeme manipulaci při nižších teplotách, než je 5 °C.

Materiál, který není součástí:

• separační geotextilie
• štěrk frakce 16/32
• písek frakce 2/4