Septiky

Tříkomorový septik

Tříkomorový septik je uzavřená plastová nádrž, která se skládá ze tří komor. V septiku se hromadí pouze nečistoty, voda odtéká pryč. Díky tomu se septik vyváží méně často. Představuje tak pohodlnější řešení než jímka (žumpa), ve které se hromadí splašky včetně vody.

Septik tvoří revizní komín s uzamykatelným poklopem. Nejčastěji se napojuje na pískový filtr, který odpadní vodu ještě dočistí. Tu můžete použít jako zálivku na zahradu nebo odvod do trativodu, septik napojíte také na kanalizaci.

Polypropylen, ze kterého je nádrž vyrobená s klesající teplotou křehne. Z tohoto důvodu nedoporučujeme manipulaci při nižších teplotách, než je 5 °C.

Druhy septiků

samonosné (vhodné k obsypání zeminou)
k obetonování (při vyšším statickém zatížení, do svahu nebo do skalnatého podloží)
dvouplášťové (při výskytu spodní vody, jílovité nebo písčité půdy)

Tvar septiků:

  • kruhový
  • hranatý
1 2 3 10