Dotace Dešťovka – dotační program MŽP

O Dešťovce už jste pravděpodobně slyšeli. V dubnu 2017 zahájilo Ministerstvo životního prostředí program, který motivuje občany k efektivnějšímu využití dešťové vody. Výzva se setkala s obrovským úspěchem, celá částka vynaložená byla vyčerpána den po zahájení žádosti.

dotace dešťovka

Druhé kolo Dešťovky bylo prohlášeno 7. 8. 2017. Žádosti mohou být podávány od 7. září 2017 od 10:00 a budou poskytnuty až do vyčerpání přidělené částky. Ta je v tomto kole stanovena na 240 milionů korun.

Co je Dešťovka?

Základní myšlenkou programu je úsilí ministerstva omezit využívání vody z povrchových a podzemních zdrojů. Ministerstvo ve druhém kole Dešťovky vyhradilo 240 milionů korun, které se přerozdělí žadatelům o dotaci. Tyto peníze mohou být použity k nákupu podzemních nádrží pro dešťovou vodu, vhodných pro zahradu nebo na splachování toalety.

Proč existuje program Dešťovka?

Globální oteplování je celosvětový fenomén, který se stává čím dál výraznějším. I Českou republiku zasáhly v posledních letech výrazná sucha. Některé oblasti se dokonce potýkaly s nedostatkem vody. Je tedy přirozené, že je snaha motivovat občany, aby více využívali vodní zdroje. Jedním ze způsobů je zachytit dešťovou vodu a využít ji pro zahradnické činnosti nebo splachování toalet.

Jak mohu využít grant?

Peníze jsou určeny k nákupu a instalaci systémů pro sběr, filtrování a skladování dešťových a odpadních vod. Určitá částka pokrývá stavbu nebo zemní práce, další peníze jsou na nákup nádrže samotné. Nádrž na vodu však musí mít minimálně 2 000 litrů, s obyčejnými sudy nebo menšími nádržemi dotaci nezískáte.

Kdo může požádat o grant?

Kdokoliv. Právnické i fyzické osoby. Pokud jste vlastníkem bytového či rodinného domu nebo stavitelem bytových či rodinných domů můžete o dotace požádat. Ale pozor! Dům nebo byt musí být navrženi pro bydlení, rekreační domy nebudou dotovány.

Dá se také očekávat, že budou upřednostňování žadatelé a obce v sušších oblastech s větším nedostatkem vody.

Jak to funguje?

Jednoduše. Nejprve požádáte o dotaci na stránkách dotacedestovka.cz a po jeho schválení se můžete pustit do realizace projektu. Na tu máte jeden rok od data schválení grantu. Finanční dotace je hrazena dodatečně na základě platných faktur a dokladů.

Které kategorie dotací existují?

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím programu Dešťovka přerozděluje finance na tři typy projektů:

• Akumulace dešťové vody pro zahradní zálivku
Jedná se o nejjednodušší systém, u něhož lze dotace získat pouze v oblastech ohrožených suchem. V nádrži se hromadí srážková voda, kterou lze posléze využít k zalévání zahrady. Maximální výše dotace je 20 000 + 3 500 Kč/m3 nádrže.

• Akumulace dešťové vody na spláchnutí toalety a zálivku zahrady
Tato kategorie může být použita pro domy a nové budovy po celé České republice. Dešťová voda je po filtraci zachycena v nádrži. Může být použita k zavlažování zahrady, ale také ke spláchnutí WC. Výše dotace může činit 30 000 + 3 500 Kč/m3 nádrže.

• Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím dešťové vody
Na komplexní systém využití jiné než pitné vody získáte nejvyšší dotaci až do výše 60 000 Kč (pokud používáte kombinaci s dešťovou vodou) nebo 45 000 Kč (bez dešťové vody) + 3 000 Kč/m3 nádrže. Na projektovou přípravu celého systému, který využívá ke splachování WC a zalévání zahrady tzv. šedou (odpadovou) vodu a dá se propojit s nádrží na zachytávání dešťové vody, můžete zažádat o dalších 10 000 Kč.